Xysmalobium (Xysmalobium samoritourei)

« Back to species overview page