Hymenostegia (Hymenostegia talbotii)

« Back to species overview page