Farsetia (Farsetia aegyptia)

« Back to species overview page