Ateleia (Ateleia gummifera)

« Back to species overview page